Bilim Dershaneleri
İstikrar Yayıncılık

İdari Yargı Hakimliği

Yazdır
PDF
İDARİ HAKİMLİK SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

Adli yargı hakimleri gibi, İDARİ YARGI HAKİMLERİ; genelde İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da görev alabilirler. Özel haller dışında duruşma yapmazlar. Davaları dosya üzerinden ve yazılı olarak incelerler ve sonuca bağlarlar.

 1. Sınav Duyurusu Nasıl Yapılır?
  Sınav, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir ilanla duyrulur.
 2. Sınava Girmek İçin KPSS’ye Girmek Gerekir Mi?
  Hayır, KPSS ya da başka bir sınava girmek gerekmez.Bağımsız bir sınavdır.Yazılı sınavın ardından mülakat sınavı yapılır ve adaylar bu şekilde tespit edilmiş olur.
 3. Sınavın Şekli Nasıldır?
  ÖSYM tarafından yılın belli dönemlerinde hakim ihtiyacına bağlı olarak yapılır. Sınav çokton seçmeli test biçimindedir.
 4. Sınava Kimler Girebilir?

  Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olup, Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olanlar. Doktora yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. (Yabancıyla evli kişiler başvuruda bulunamaz )

 1. Sınav İçeriği ve Konular Hangileridir?

  İki Gruba Ayrılır

 

ALAN BİLGİSİ
Anayasa Hukuku
Medeni Hukuk
Borçlar(Genel) Hukuku
İdare Hukuku
İdari Yargılama Hukuku
Vergi Hukuku
Vergi Usul Hukuku
İktisat
Maliye
GENEL KÜLTÜR-GENELYETENEK
Türkçe
Matematik
İnkilap Tarihi
Türk Kültürü ve Medeniyetleri
Vatandaşlık Bilgisi
Güncel ve Sosyo Ekonomik Konular
Türkiye Coğrafyası

 

 1. Hangi alandan Kaç Soru Sorululkantadır?

  Alan bilgisinden 120, Genel Kültür ve Genel Yetenekten 60 olmak üzere toplam 180 soru sorulmaktadır

 1. Sınavda Kimler Başarılı Sayılır?

  Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinde asgari yetmiş puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının % 50 fazlası mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır.Hesaplamada Alan Bilgisi %80 Genel Kültür&Genel Yetenek %20 ağırlıkla dikkate alınacaktır.

 1. Mülakat Nasıl Yapılmaktadır?
  Mülakat Kurulunun tüm üyelerinin ayrı ayrı yapacağı bu değerlendirme sonucu;
 • Alan bilgisi düzeyi elli puan,
 • Yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı on puan,
 • Muhakeme gücü on puan,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği on puan,
 • Genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati on puan
 • Dış görünüşü itibarıyla yadırganacak bir halinin bulunup bulunmadığı on puan

  Olmak üzere yüz puan hesaplanır. Mülakata başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirme paralalelinde alınan puanların aritmetik ortalmasının en az 70 olması gerekir.

BİLİM AKADEMİ! KPSS, KPSS İNGİLİZCE, KPDS, ÜDS, ALES, DGS, KPDS, AÇIKÖĞRETİM & GENEL DİL KURSLARI

Bilim Akademi, 43 yıllık bilgi, birikim ve deneyimini Kariyer Sınavlarına hazırlanan adaylara sunuyor.

KPSS, “KPSS İngilizce”, KPDS & ÜDS, DGS, ALES, Açıköğretim, Yabancı Dil ve Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavına Hazırlık Kursu Kayıtlarımız Devam Ediyor.