Bilim Dershaneleri
İstikrar Yayıncılık

Kaymakamlık

Yazdır
PDF

Kaymakamlık ve Sınavı Hakkında Bilgi

Tanım

Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir.

Görevler

Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür. Başlıca görevleri şunlardır:

 • İlçede yasaların uygulanmasını sağlar,
 • Valinin emirlerini uygular,
 • İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar,
 • Halkın şikayetlerini dinler, ihtiyaçlarını saptar ve giderilmesi için gerekli önlemleri alır,
 • Törenlere başkanlık eder, resmi ziyaretleri kabul eder.
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Kaymakam olmak isteyenlerin;

 • Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
 • Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Başkalarının etkileyebilen, düşüncelerini başkalarına söz ve yazı ile aktarabilen,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, insanları anlayabilen,
 • Yeniliklere açık, yaratıcı,
 • İşleri planlayabilen ve uygulamayı izleyebilen, yönetici özelliklerine sahip kimseler olmaları gerekir.
Kaymakamlık Mesleğine Giriş Koşulları
 1. İktisat”, “Ekonomi”, “İşletme”, “Maliye”, “Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler”, “Uluslar arası İlişkiler”, “Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi”, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi”, “Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler” veya “Hukuk” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programından mezun olmalıdır
 2. KPSS’ den, Bakanlıkça belirlenen puan türünden ( KPSS 37 ) asgari puanı almak ( Asgari puan KPSS 37’den en az 70 almaktır. Ancak sıralama en yüksek puandan yapıldığı için alt seviye 84 puan civarında değişmektedir.)

Kaymakam adayları için KPSS’deki test ağırlıkları ise şu şekildedir:
Test Alanları Ağırlıklar

GY: 0.1 – GK: 0.1 – Hukuk 0.1 – İktisat 0.2 – KY: 0.4 – Maliye 0.1

 

Kaymakam Adayları Yönetmeliği (Değişik 7. Madde)

"MADDE 7 –Sınavlar adayların bilgi,  yetenek ve kişiliklerini ölçecek şekilde ayrı ayrı yapılır.

 • a) Eleme Sınavı (KPSS): Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri gereğince Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince  (ÖSYM)  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavıdır. Bu sınavda başarılı sayılmak için gereken asgari puan Bakanlıkça tespit edilir.
 • b) Giriş Sınavı: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı sayılan adaylar arasından Bakanlıkça yapılan yazılı ve sözlü sınavdır.

1) Yazılı Sınav: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı sayılan adaylar arasında Bakanlıkça yapılan sınavdır. KPSS sonucunda, Bakanlıkça belirlenen puan türünden 70 puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek nottan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun 20 katı kadar aday yazılı sınava girme hakkı elde etmiş olur. Yazılı sınava girme hakkı kazanmış olan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da yazılı sınava girmeye hak kazanır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan tüm adaylara sınava giriş belgesi verilir. Sınavlar İnkılap Tarihi, Anayasa, İdare Hukuku, Ekonomi,  Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, Türkiye’de Mahalli İdareler, Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanında yapılan yenilikler ve benzeri idareciyi yakından ilgilendiren konularda hazırlanır. Bakanlık gerek duyarsa bu kapsamda adayların yabancı dil bilgilerini de ölçebilir. Sınav sonuçları en geç sınav tarihini takip eden otuz gün içerisinde Bakanlıkta liste halinde asılarak ilan edilir. Ayrıca Bakanlığın internet sitesinden de duyurulur.

Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) veya bu hizmeti verebilecek diğer kamu kuruluşlarına yaptırılabilir. Bu takdirde, ÖSYM veya diğer kamu kuruluşlarının sınavlara ilişkin usul ve esasları uygulanır. Ancak, sınavın hazırlanması, organizasyonu, başvuruların kabulü, giriş belgelerinin dağıtımı, sınav konuları, sınavın şekli, değerlendirme usulü, sınav sonuçlarının bildirilmesi, sınav ücreti gibi hususlar  Bakanlık ile ilgili kuruluşlar arasında imzalanacak bir protokol ile belirlenir. Sınav masrafı, adaylarca sınav ilanında belirtilen banka hesabına yatırılır.

2) Sözlü Sınav: Bakanlıkta yapılacak olan sözlü sınavın yeri, başlama gün ve saati, yazılı sınavı kazanan adaylara yazılı olarak duyurulur. Ayrıca Bakanlığın internet sitesinden de ilan edilir. Sözlü sınav, adayların yazılı sınav konularının yanı sıra, bilgilerinin ölçüldüğü, genel kültür, muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri, genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından değerlendirildiği ve fiziki durumunun tespit edildiği sınavdır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü Sınav Komisyonu sözlü sınav sonuçlarını bir liste haline getirip imzalayarak diğer sınav evraklarıyla birlikte sınavın bitiş tarihini takip eden iki iş günü içerisinde Personel Genel Müdürlüğüne teslim eder."

 

BİLİM AKADEMİ! KPSS, KPSS İNGİLİZCE, KPDS, ÜDS, ALES, DGS, KPDS, AÇIKÖĞRETİM & GENEL DİL KURSLARI

Bilim Akademi, 43 yıllık bilgi, birikim ve deneyimini Kariyer Sınavlarına hazırlanan adaylara sunuyor.

KPSS, “KPSS İngilizce”, KPDS & ÜDS, DGS, ALES, Açıköğretim, Yabancı Dil ve Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavına Hazırlık Kursu Kayıtlarımız Devam Ediyor.