Bilim Dershaneleri
İstikrar Yayıncılık

SMMM

Yazdır
PDF
SMMM STAJ SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık ayları staja başvuru dönemidir. Sınav TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Sınavın yapılmasına ilişkin bütün sorumluluk Anadolu Üniversitesi’nindir.

Sınavlar Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi, Ön Lisans (2 yıllık yüksekokul) ve Lisans/Yüksek lisans olmak üzere üç grup halinde test usulü ile aynı gün ve saatte merkezi olarak Ankara ve İstanbul illerinde yapılacaktır.

Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular http://tesmer.anadolu.edu.tr web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Web sitesine girerek matbu formu doğru ve eksiksiz olarak doldurup, onayladıktan sonra yazıcıdan bir örneğini alarak, ilgili alana fotoğraf yapıştırıldıktan sonra sınav harcı dekontuyla birlikte bağlı bulunduğu Odaya teslim edeceklerdir. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği aday belgesindeki fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş başı açık adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte olması gerekmektedir. Aksi durumda hiçbir uyarıya gerek kalmadan adayların başvuruları iptal edilecektir. Başı kapalı, peruklu vb. çekilip gönderilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecek, yeniden istenmeyecek ve sınavlara bu şekilde katılmak isteyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Adaylar durumlarına uygun olmayan sınav türüne başvurması veya herhangi bir nedenle evraklarını yanlış, eksik doldurmaları halinde başvuruları değiştirilmeyecek, başvuruları ve katılmış oldukları sınav geçersiz sayılacaktır. Adayların adresleri, her sınav başvurusunda alınacak, başvurudan sonra adayın adres değişikliği yapması mümkün olmayacaktır. Adayın adresinin değişmiş olması halinde sınav giriş ve sonuç belgelerinin kendine ulaşmasının temini adayın sorumluluğundadır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi olmadan sınavlara alınmazlar. Sınava giriş belgesinin kontrolü; Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik belgesi ile yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi tarafından “Sınava Giriş Belgesi“ ve “Sınav Sonuç Belgeleri“ adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Adaylar http://tesmer.anadolu.edu.tr Internet adresinden alacakları sınav giriş belgeleri ile sınava katılabileceklerdir. Ayrıca sınav sonuç belgesini de bu adresten temin edebilirler.

STAJ BAŞVURUSU EVRAK LİSTESİ VE BEDELLER


Staj Başvuru Dosyası(İlk Başvuru) Açtıracak Adaylar İçin Kişisel Evraklar

1) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (noter veya muhtarlıktan)
(TC Kimlik numarası nüfus cüzdanı üzerinde yazmıyorsa internet çıktısı getirilecek)

2) İkametgah senedi

3) Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi)

4) Noter onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi

5) 3 adet fotoğraf (Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru Formuna yapıştırılacak fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olup, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir. (Başı kapalı, peruklu vb. gibi çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecek, yeniden istenmeyecek ve aday sınava alınmayacaktır).

6) Aşağıdaki bedellere ait banka dekontlarının asılları (Birer suret yeterli)

7) Staj dosyasının 1.sayfasındaki form (staj başvuru formu eksiksiz doldurulacaktır.)

8) Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular Web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Aday Web sayfası üzerinden doldurmuş olduğu sınav başvuru formunun bir örneğini yazıcıdan alarak; fotoğraf yapıştırıldıktan sonra, sınav harcı dekontunu ekleyerek bağlı bulunduğu Odaya teslim edecektir.

Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru formunu doldurmak http://tesmer.anadolu.edu.tr Internet adresine girerek matbu formda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulup onaylandıktan sonra Internet çıktısı alınacaktır. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.
Sınava Daha Önce Katılan Adaylar için Başvuru Evrak Listesi
STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU EVRAK LİSTESİ

(Sınava Daha Önce Katılanlar İçin)

* 1-31 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılacak Staj Başvuruları için Staja Başlama Değerlendirmesi 12 Kasım 2005 tarihinde Anadolu Üniversitesi tarafından Ankara ve İstanbul' da yapılacaktır.

Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular Web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Aday Web sayfası üzerinden doldurmuş olduğu sınav başvuru formunun bir örneğini yazıcıdan alarak; fotoğraf yapıştırıldıktan sonra, sınav harcı dekontunu ekleyerek bağlı bulunduğu Odaya teslim edecektir.

Staja Başlama Değerlendirmesi Başvuru formunu doldurmak için http://tesmer.anadolu.edu.tr Internet adresine girerek matbu formda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olarak doldurulup onaylandıktan sonra Internet çıktısı alınacaktır. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

 

AJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİNDE YER ALAN KONULAR

 

TİCARET LİSESİ VE MALİYE MESLEK LİSESİ MEZUNLARI

Genel Kültür ve Yetenek

 • Türkçe
 • Matematik
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Alan Bilgisi

 • Muhasebe
  • Finansal Muhasebe
  • Maliyet Muhasebesi
  • Mali Tablolar Analizi
 • Ekonomi
  • İktisat
  • Kıtlık Tercih Ve Fayda
  • Arz ve Piyasa Dengesi
  • Talep ve Arz Esnekliği
  • Arz ve Talep Uygulamaları
  • Tam Rekabet Piyasası Ve Monopol
  • Faktör Piyasaları
  • Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  • Milli Gelir Denge Düzeyi
  • Para Teorisi ve Politikası
  • Dış Ticaret Politikası
  • Döviz Piyasası
  • Ödemeler Bilançosu
 • Maliye
  • Maliye ilminin esasları
  • Kamu ekonomisi
  • Kamu giderleri
  • Kamu gelirleri (Vergi teorisi)
  • Bütçe
  • Devlet Borçları
  • Yerel idareler
 • Meslek Hukuku
 • Hukukun Temel Kavramları
ÖN LİSANS (2 YILLIK YÜKSEK OKUL) MEZUNLARI

Genel Kültür ve Yetenek

 • Türkçe
 • Matematik
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Alan Bilgisi

 • Muhasebe
  • Finansal Muhasebe
  • Maliyet Muhasebesi
  • Mali Tablolar Analizi
  • Denetim
 • Ekonomi
  • İktisat
  • Kıtlık Tercih Ve Fayda
  • Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
  • Talep ve Arz Esnekliği
  • Arz ve Talep Uygulamaları
  • Tüketici Dengesi Analizi
  • Üretim ve Maliyetler
  • Tam Rekabet Piyasası
  • Monopol
  • Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
  • Faktör Piyasaları
  • Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  • Milli Gelir Denge Düzeyi
  • Para Teorisi ve Politikası
  • Uluslararası Ticaret Teorisi
  • Uluslararası İktisat Politikası
  • Döviz Piyasası
  • Ödemeler Bilançosunun Tanımı
  • İktisadi Kalkınma ve Büyüme
 • Maliye
  • Maliye ilminin esasları
  • Kamu ekonomisi
  • Kamu giderleri
  • Kamu gelirleri (Vergi teorisi)
  • Bütçe
  • Devlet Borçları
  • Yerel idareler
 • Hukuk
 • Meslek Hukuku
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Ticaret Hukuku
LİSANS(4 YILLIK) / YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI

Genel Kültür ve Yetenek

 • Türkçe
 • Matematik
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

 

Alan Bilgisi

 • Muhasebe
  • Finansal Muhasebe
  • Muhasebe Standartları
  • Maliyet Muhasebesi
  • Mali Tablolar Analizi
  • Denetim
 • Ekonomi
  • İktisat
  • Kıtlık Tercih ve Fayda
  • Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
  • Talep ve Arz Esnekliği
  • Arz ve Talep Uygulamaları
  • Tüketici Dengesi Analizi
  • Üretim ve Maliyetler
  • Tam Rekabet Piyasası
  • Monopol
  • Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
  • Faktör Piyasaları
  • Milli Gelirle İlgili Kavramlar
  • Milli Gelir Denge Düzeyi
  • Para Teorisi ve Politikası
  • Uluslararası Ticaret Teorisi
  • Uluslararası İktisat Politikası
  • Döviz Piyasası
  • Ödemeler Bilançosunun Tanımı
  • İktisadi Kalkınma ve Büyüme
 • Maliye
  • Maliye ilminin esasları
  • Kamu ekonomisi
  • Kamu giderleri
  • Kamu gelirleri (Vergi teorisi)
  • Bütçe
  • Devlet Borçları
  • Yerel idareler
 • Hukuk
  • - Meslek Hukuku
  • - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • - Vergi Hukuku
  • - Ticaret Hukuku
  • - Borçlar Hukuku

STAJ BAŞVURUSU EVRAK LİSTESİ VE BEDELLER Staj Başvuru Dosyası(İlk Başvuru) Açtıracak Adaylar İçin

TESMER’'n Internet Sitesini Ziyaret Ediniz.

 

 

 

SMMM STAJ SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık ayları staja başvuru dönemidir. Sınav TESMER-Anadolu Üniversitesi işbirliği ile Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. Sınavın yapılmasına ilişkin bütün sorumluluk Anadolu Üniversitesi’nindir.

Sınavlar Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi, Ön Lisans (2 yıllık yüksekokul) ve Lisans/Yüksek lisans olmak üzere üç grup halinde test usulü ile aynı gün ve saatte merkezi olarak Ankara ve İstanbul illerinde yapılacaktır.

Staja Başlama Değerlendirmesine Başvurular http://tesmer.anadolu.edu.tr web sayfası üzerinden matbu form doldurularak yapılacaktır. Web sitesine girerek matbu formu doğru ve eksiksiz olarak doldurup, onayladıktan sonra yazıcıdan bir örneğini alarak, ilgili alana fotoğraf yapıştırıldıktan sonra sınav harcı dekontuyla birlikte bağlı bulunduğu Odaya teslim edeceklerdir. Formdaki bilgiler tamamlanıp, onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adaylar bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi ile yapılan protokol gereği aday belgesindeki fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş başı açık adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte olması gerekmektedir. Aksi durumda hiçbir uyarıya gerek kalmadan adayların başvuruları iptal edilecektir. Başı kapalı, peruklu vb. çekilip gönderilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecek, yeniden istenmeyecek ve sınavlara bu şekilde katılmak isteyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Adaylar durumlarına uygun olmayan sınav türüne başvurması veya herhangi bir nedenle evraklarını yanlış, eksik doldurmaları halinde başvuruları değiştirilmeyecek, başvuruları ve katılmış oldukları sınav geçersiz sayılacaktır. Adayların adresleri, her sınav başvurusunda alınacak, başvurudan sonra adayın adres değişikliği yapması mümkün olmayacaktır. Adayın adresinin değişmiş olması halinde sınav giriş ve sonuç belgelerinin kendine ulaşmasının temini adayın sorumluluğundadır. Adaylar, Sınava Giriş Belgesi olmadan sınavlara alınmazlar. Sınava giriş belgesinin kontrolü; Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi bir kimlik belgesi ile yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi tarafından “Sınava Giriş Belgesi“ ve “Sınav Sonuç Belgeleri“ adaylara posta yoluyla gönderilmeyecektir. Adaylar http://tesmer.anadolu.edu.tr Internet adresinden alacakları sınav giriş belgeleri ile sınava katılabileceklerdir. Ayrıca sınav sonuç belgesini de bu adresten temin edebilirler.

BİLİM AKADEMİ! KPSS, KPSS İNGİLİZCE, KPDS, ÜDS, ALES, DGS, KPDS, AÇIKÖĞRETİM & GENEL DİL KURSLARI

Bilim Akademi, 43 yıllık bilgi, birikim ve deneyimini Kariyer Sınavlarına hazırlanan adaylara sunuyor.

KPSS, “KPSS İngilizce”, KPDS & ÜDS, DGS, ALES, Açıköğretim, Yabancı Dil ve Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavına Hazırlık Kursu Kayıtlarımız Devam Ediyor.